21.08.2017 - malowanie temperą na drewnie, wyjazd do Podlesic, wejście do Jaskini Głębokiej oraz ogniskoKomentarze