Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2017

23.08.2017 - warsztaty z florystyki oraz wernisaż prac uczestników projektu w społeczności lokalnej

Obraz

22.08.2017 - warsztaty z decoupage, odwiedzenie zamków w Mirowie i Bobolicach oraz wieczór międzykulturowy z kręceniem filmiku z naszej wspólnej projektowej piosenki ;)

Obraz

21.08.2017 - malowanie temperą na drewnie, wyjazd do Podlesic, wejście do Jaskini Głębokiej oraz ognisko

Obraz

20.08.2017 - wspólny collage, poznawanie kultury regionu - dożynki w gminie Irządze oraz ognisko w "Amazonce"

Obraz

19.08.2017 - wizyta na zamku w Ogrodzieńcu oraz wspólne rysowanie ołówkiem

Obraz

18.08.2017 - malowanie na płótnie, granie i śpiewanie przed siedzibą Fundacji "Warto Żyć" oraz wspólny taniec na fontannie z "Let's Rock" w Zawierciu

Obraz

17.08.2017 - Galeria Leszka Dutki w Zawierciu, kościół pw. Piotra i Pawła w Zawierciu oraz malowanie akwarelą w parku

Obraz

Social Inclusion Through Art

Fundacja "Warto Żyć" wraz z LUMEN z Chorwacji http://udruga-lumen.hr/ otrzymały dofinansowanie na realizację projektu pt. "Social Inclusion Through Art" w ramach Programu "Erasmus+" finansowanego ze środków KE. Projekt „Social Inclusion Through Art”  jest to wymiana młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (8 osób z Chorwacji i 8 osób z Polski) w wieku pomiędzy 13-30 lat. Projekt przewiduje szereg warsztatów artystycznych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Projekt skupia się na tematyce wyrazu artystycznego jako formy edukacji i aktywizacji młodzieży. Cały projekt koncentruje się na integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywność, rozwijanie kreatywności i pasji. Podsumowaniem wymiany będzie wernisaż, stworzony przez jego uczestników. Na to wydarzenie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani, natomiast osoby które nie będą mogły osobiście przybyć na to wydarzenie, będą miały możliwość obejrzenia