Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2017

23.08.2017 - warsztaty z florystyki oraz wernisaż prac uczestników projektu w społeczności lokalnej

Obraz

22.08.2017 - warsztaty z decoupage, odwiedzenie zamków w Mirowie i Bobolicach oraz wieczór międzykulturowy z kręceniem filmiku z naszej wspólnej projektowej piosenki ;)

Obraz

21.08.2017 - malowanie temperą na drewnie, wyjazd do Podlesic, wejście do Jaskini Głębokiej oraz ognisko

Obraz

20.08.2017 - wspólny collage, poznawanie kultury regionu - dożynki w gminie Irządze oraz ognisko w "Amazonce"

Obraz

19.08.2017 - wizyta na zamku w Ogrodzieńcu oraz wspólne rysowanie ołówkiem

Obraz

18.08.2017 - malowanie na płótnie, granie i śpiewanie przed siedzibą Fundacji "Warto Żyć" oraz wspólny taniec na fontannie z "Let's Rock" w Zawierciu

Obraz

17.08.2017 - Galeria Leszka Dutki w Zawierciu, kościół pw. Piotra i Pawła w Zawierciu oraz malowanie akwarelą w parku

Obraz

Social Inclusion Through Art

Fundacja "Warto Żyć" wraz z LUMEN z Chorwacji http://udruga-lumen.hr/ otrzymały dofinansowanie na realizację projektu pt. "Social Inclusion Through Art" w ramach Programu "Erasmus+" finansowanego ze środków KE. Projekt „Social Inclusion Through Art”  jest to wymiana młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (8 osób z Chorwacji i 8 osób z Polski) w wieku pomiędzy 13-30 lat. Projekt przewiduje szereg warsztatów artystycznych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Projekt skupia się na tematyce wyrazu artystycznego jako formy edukacji i aktywizacji młodzieży. Cały projekt koncentruje się na integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywność, rozwijanie kreatywności i pasji. Podsumowaniem wymiany będzie wernisaż, stworzony przez jego uczestników. Na to wydarzenie zostaną zaproszeni wszyscy zainteresowani, natomiast osoby które nie będą mogły osobiście przybyć na to wydarzenie, będą miały możliwość obejrzenia zdjęć na na…